2019ko udal-hauteskundeen behin-behineko emaitzak

Araba / Álava

Zenbatuta: %100.00 2019/05/28 16:56 e(t)an eguneratuta

2019an hautatu beharreko alkateak 51
2019an hautatu beharreko zinegotziak: 429


2019 - 2015
Boto emaileak, guztira 164567 65.19%
164372 65.70%
Abstentzioa 87867 34.81%
85920 34.34%
Boto baliogabeak 1611 0.98%
2535 1.54%
Boto zuriak 1447 0.89%
2404 1.48%
2015. ETA 2019. URTEEN ARTEKO KONPARAKETA
HAUTAGAI-ZERRENDAK UDALERRIAK GEHIENGO BOTOAK ZINEGOTZIAK
OSOAREKIN ERLATIBOAREKIN BERDINKETA
EAJ-PNV
#009526
21 (41.18%) 7 1 44581
27.36%
191
17 (33.33%) 8 0 34579 21.34% 178
EH Bildu
#A2D213
9 (17.65%) 1 1 36893
22.64%
117
5 (9.80%) 5 0 34728 21.43% 104
PP
#0356A1
2 (3.92%) 2 0 24185
14.84%
36
1 (1.96%) 3 0 39201 24.19% 46
PSE-EE (PSOE)
#E10819
0 (0.00%) 1 0 28789
17.67%
28
1 (1.96%) 1 0 17076 10.54% 26
ZB
#787878
1 (1.96%) 0 0 428
0.26%
7
1 (1.96%) 0 0 427 0.26% 6
DTI - AIA
#787878
1 (1.96%) 0 0 594
0.36%
6
0 (0.00%) 1 0 531 0.33% 5
KAIXO
#787878
1 (1.96%) 0 0 360
0.22%
6
1 (1.96%) 0 0 297 0.18% 5
A.M.I.
#787878
1 (1.96%) 0 0 99
0.06%
5
1 (1.96%) 0 0 103 0.06% 4
PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK
#4F0A4B
0 (0.00%) 0 0 11904
7.31%
4
()
ZUIA BAI
#787878
0 (0.00%) 0 0 470
0.29%
4
()
LPA
#787878
1 (1.96%) 0 0 248
0.15%
4
0 (0.00%) 1 0 220 0.14% 3
a.i.b. / b.a.i.
#787878
1 (1.96%) 0 0 154
0.09%
4
()
AIZ / ZAI
#787878
1 (1.96%) 0 0 143
0.09%
4
1 (1.96%) 0 0 144 0.09% 4
OMNIA
#787878
0 (0.00%) 0 0 1807
1.11%
3
0 (0.00%) 0 0 1989 1.23% 4
OA
#787878
0 (0.00%) 0 0 308
0.19%
3
0 (0.00%) 1 0 284 0.18% 4
RBB
#787878
0 (0.00%) 0 0 118
0.07%
2
()
AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO
#787878
0 (0.00%) 0 0 297
0.18%
1
0 (0.00%) 0 0 738 0.46% 2
AIARA BATUZ
#787878
0 (0.00%) 0 0 235
0.14%
1
0 (0.00%) 0 0 245 0.15% 2
SI/BAI
#787878
0 (0.00%) 0 0 125
0.08%
1
()
AV
#787878
0 (0.00%) 0 0 104
0.06%
1
()
AERBI
#787878
0 (0.00%) 0 0 71
0.04%
1
0 (0.00%) 0 0 172 0.11% 3
RESTO
#787878
0 (0.00%) 0 0 0
0.00%
0
0 (0.00%) 0 0 0 0.00% 0
SUMANDO-HEM
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 10390 6.41% 2
IRABAZI
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 6238 3.85% 2
ZBG-ZNU
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 302 0.19% 3
SARRAGOA
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 278 0.17% 3
GUK BAI
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 274 0.17% 1
AB
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 233 0.14% 2
a.i.b.
#787878
()
1 (1.96%) 0 0 162 0.10% 5
AGRUPACIÓN
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 110 0.07% 2
CIA
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 106 0.07% 1
AIZ-ZTI
#787878
()
1 (1.96%) 0 0 83 0.05% 4
C's
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 78 0.05% 1
AE NAVARIDA
#787878
()
0 (0.00%) 1 0 70 0.04% 2
URKABUSTAIZ
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 67 0.04% 1
15AT HAMABO
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 60 0.04% 1
ASAMBLEA VE
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 56 0.03% 1
AGRUPACIÓN
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 48 0.03% 2
AA
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 43 0.03% 1
AVBB
#787878
()
0 (0.00%) 0 0 42 0.03% 1
2019 - EAJ-PNV
Mayoria Absouta 21
Mayoria Relativa 7
Municipios empatados 1
Botoak 44581
Ehunekoa 27.36%
Zinegotziak 191
2015 - EAJ-PNV
Mayoria Absouta 17
Mayoria Relativa 8
Municipios empatados 0
Botoak 34579
Ehunekoa 21.34%
Zinegotziak 178
2019 - EH Bildu
Mayoria Absouta 9
Mayoria Relativa 1
Municipios empatados 1
Botoak 36893
Ehunekoa 22.64%
Zinegotziak 117
2015 - EH Bildu
Mayoria Absouta 5
Mayoria Relativa 5
Municipios empatados 0
Botoak 34728
Ehunekoa 21.43%
Zinegotziak 104
2019 - PP
Mayoria Absouta 2
Mayoria Relativa 2
Municipios empatados 0
Botoak 24185
Ehunekoa 14.84%
Zinegotziak 36
2015 - PP
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 3
Municipios empatados 0
Botoak 39201
Ehunekoa 24.19%
Zinegotziak 46
2019 - PSE-EE (PSOE)
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 1
Municipios empatados 0
Botoak 28789
Ehunekoa 17.67%
Zinegotziak 28
2015 - PSE-EE (PSOE)
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 1
Municipios empatados 0
Botoak 17076
Ehunekoa 10.54%
Zinegotziak 26
2019 - ZB
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 428
Ehunekoa 0.26%
Zinegotziak 7
2015 - ZB
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 427
Ehunekoa 0.26%
Zinegotziak 6
2019 - DTI - AIA
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 594
Ehunekoa 0.36%
Zinegotziak 6
2015 - DTI - AIA
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 1
Municipios empatados 0
Botoak 531
Ehunekoa 0.33%
Zinegotziak 5
2019 - KAIXO
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 360
Ehunekoa 0.22%
Zinegotziak 6
2015 - KAIXO
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 297
Ehunekoa 0.18%
Zinegotziak 5
2019 - A.M.I.
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 99
Ehunekoa 0.06%
Zinegotziak 5
2015 - A.M.I.
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 103
Ehunekoa 0.06%
Zinegotziak 4
2019 - PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 11904
Ehunekoa 7.31%
Zinegotziak 4
2015 - PODEMOS, EZKER ANITZA-IU, EQUO BERDEAK
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2019 - ZUIA BAI
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 470
Ehunekoa 0.29%
Zinegotziak 4
2015 - ZUIA BAI
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2019 - LPA
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 248
Ehunekoa 0.15%
Zinegotziak 4
2015 - LPA
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 1
Municipios empatados 0
Botoak 220
Ehunekoa 0.14%
Zinegotziak 3
2019 - a.i.b. / b.a.i.
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 154
Ehunekoa 0.09%
Zinegotziak 4
2015 - a.i.b. / b.a.i.
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2019 - AIZ / ZAI
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 143
Ehunekoa 0.09%
Zinegotziak 4
2015 - AIZ / ZAI
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 144
Ehunekoa 0.09%
Zinegotziak 4
2019 - OMNIA
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 1807
Ehunekoa 1.11%
Zinegotziak 3
2015 - OMNIA
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 1989
Ehunekoa 1.23%
Zinegotziak 4
2019 - OA
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 308
Ehunekoa 0.19%
Zinegotziak 3
2015 - OA
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 1
Municipios empatados 0
Botoak 284
Ehunekoa 0.18%
Zinegotziak 4
2019 - RBB
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 118
Ehunekoa 0.07%
Zinegotziak 2
2015 - RBB
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2019 - AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 297
Ehunekoa 0.18%
Zinegotziak 1
2015 - AHORA AMURRIO/ORAIN AMURRIO
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 738
Ehunekoa 0.46%
Zinegotziak 2
2019 - AIARA BATUZ
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 235
Ehunekoa 0.14%
Zinegotziak 1
2015 - AIARA BATUZ
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 245
Ehunekoa 0.15%
Zinegotziak 2
2019 - SI/BAI
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 125
Ehunekoa 0.08%
Zinegotziak 1
2015 - SI/BAI
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2019 - AV
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 104
Ehunekoa 0.06%
Zinegotziak 1
2015 - AV
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2019 - AERBI
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 71
Ehunekoa 0.04%
Zinegotziak 1
2015 - AERBI
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 172
Ehunekoa 0.11%
Zinegotziak 3
2019 - RESTO
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 0
Ehunekoa 0.00%
Zinegotziak 0
2015 - RESTO
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 0
Ehunekoa 0.00%
Zinegotziak 0
2019 - SUMANDO-HEM
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - SUMANDO-HEM
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 10390
Ehunekoa 6.41%
Zinegotziak 2
2019 - IRABAZI
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - IRABAZI
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 6238
Ehunekoa 3.85%
Zinegotziak 2
2019 - ZBG-ZNU
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - ZBG-ZNU
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 302
Ehunekoa 0.19%
Zinegotziak 3
2019 - SARRAGOA
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - SARRAGOA
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 278
Ehunekoa 0.17%
Zinegotziak 3
2019 - GUK BAI
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - GUK BAI
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 274
Ehunekoa 0.17%
Zinegotziak 1
2019 - AB
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - AB
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 233
Ehunekoa 0.14%
Zinegotziak 2
2019 - a.i.b.
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - a.i.b.
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 162
Ehunekoa 0.10%
Zinegotziak 5
2019 - AGRUPACIÓN
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - AGRUPACIÓN
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 110
Ehunekoa 0.07%
Zinegotziak 2
2019 - CIA
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - CIA
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 106
Ehunekoa 0.07%
Zinegotziak 1
2019 - AIZ-ZTI
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - AIZ-ZTI
Mayoria Absouta 1
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 83
Ehunekoa 0.05%
Zinegotziak 4
2019 - C's
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - C's
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 78
Ehunekoa 0.05%
Zinegotziak 1
2019 - AE NAVARIDA
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - AE NAVARIDA
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 1
Municipios empatados 0
Botoak 70
Ehunekoa 0.04%
Zinegotziak 2
2019 - URKABUSTAIZ
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - URKABUSTAIZ
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 67
Ehunekoa 0.04%
Zinegotziak 1
2019 - 15AT HAMABO
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - 15AT HAMABO
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 60
Ehunekoa 0.04%
Zinegotziak 1
2019 - ASAMBLEA VE
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - ASAMBLEA VE
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 56
Ehunekoa 0.03%
Zinegotziak 1
2019 - AGRUPACIÓN
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - AGRUPACIÓN
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 48
Ehunekoa 0.03%
Zinegotziak 2
2019 - AA
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - AA
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 43
Ehunekoa 0.03%
Zinegotziak 1
2019 - AVBB
Mayoria Absouta
Mayoria Relativa
Municipios empatados
Botoak
Ehunekoa
Zinegotziak
2015 - AVBB
Mayoria Absouta 0
Mayoria Relativa 0
Municipios empatados 0
Botoak 42
Ehunekoa 0.03%
Zinegotziak 1